– Næringslivet på Sørlandet har stor vilje til å utnytte det fantastiske potensialet som ligger i det grønne skiftet. Nå gleder jeg meg til å få råd om hva som haster mest og hvordan bedriftene og staten kan jobbe best mulig sammen for å få fart på omstillingen.