Reklamation

Log ind på vores kundeportal her:
Kundeportal – Nordicdoor – Log ind (pureservice.com)


Garanti og reklamation

Reklamationer behandles i henhold til NS8409 samt Nordic Door salgs- og leveringsbetingelser. Det forudsættes at man har overholdt vores monterings- og vedligeholdelsesanvisninger.

NS 8409 §12 angiver, at det er købers ansvar at kontrollere varerne ved modtagelsen. Eventuelle synlige skader på varer/emballage skal anmærkes på fragtbrev eller følgeseddel før der kvitteres for varerne. Andre reklamationer skal varsles så snart som muligt, og senest før varerne monteres.

Er du forbruger, beder vi dig at kontakte den forhandler du har købt varerne igennem, således at de videregiver reklamationen til os. Reklamationsskemaet benyttes af vore kunder.

Opret reklamationen via vores hjemmeside, alternativt via epost til reklamasjon@nordicdoor.no

For at sikre bedst mulig reklamationsopfølgning skal følgende information følge med sagen fra kunden.

  • Ordrenummer
  • Positionsnummer/dørnummer (og et billede af etiketten på toppen/siden af dørbladet)
  • Kort beskrivelse af skaden
  • Billede af skade
  • Kontaktperson
  • Kontaktinformation: Telefonnummer/epost Leveringsadresse

Her kan du også læse vores   salgs- og leveringsbetingelser


Har du opdaget fejl eller mangel?

Når der foreligger en mangel ved produktet, som er leveret eller at varen ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal en reklamation meldes ind i henhold til salgs- og leveringsbetingelserne.

Køberen skal varsle om mangler som han opdager i rimelig tid efter det er opdaget, og senest før produktet monteres. Køber skal i sådanne tilfælde, uafhængig af ansvarsforhold, forsøge at begrænse de tab, som måtte opstå i denne forbindelse.

Såfremt produktet er taget i brug med fejl og mangler, dækker vi ikke udskiftningsomkostninger og følgeomkostninger i forbindelse med dette, med mindre andet er skriftligt aftalt med Nordic Door. 


Transportskader:

Kontroler varerne omhyggeligt for transportskader samt at leverancen indeholder det opgivne antal kolli. For reklamationer gælder:

  • Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet før der kvitteres.
  • Manglende gods ved modtagelsen noteres på fragtbrevet inden der kvitteres.
  • Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meddeles til transportør umiddelbart efter, dog senest 7 dager efter modtagelsen.

Hvis transportskaden eller det savnede gods er et krav mod Nordic Door, skal dette meddeles til Nordic Door umiddelbart.


Er der andet du leder efter?

Kontakt os så hjælper vi dig.