Over 700 dører til Nye Oslo Storbylegevakt

– Sammen med Nordic Door fikk vi raskt til en god flyt

Over 700 dører til Nye Oslo Storbylegevakt

Ved gamle Aker sykehus bygges nå Nye Oslo Storbylegevakt. Storbylegevakten vil bli et passivhus med ambisjon om å bli et plusshus, og som i tillegg skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent. Samtidig vil det nye bygget inneha innovative og fremtidsrettede løsninger, noe som vil gi det fleksibilitet.

Til prosjektet skal Nordic Door levere i overkant av 700 dører bestående av tredører i stålkarm, med levering ut 2022. Prosjektet hadde byggestart i 2020 og har planer om å være ferdigstilt i 2023.

Prosjektleder for Nye Oslo Storbylegevakt Thea Økland i Skanska, har dette å fortelle om deres samarbeid med Nordic Door knyttet til prosjektet:

«Under pandemien måtte vi som entreprenør tenke nytt for å få til en god gang i samarbeidet mellom oss og leverandører til prosjektet vårt.

Sammen med Nordic Door fikk vi raskt til en god flyt der vi kjørte i gang med ukentlige prosjekteringsmøter med ARK, Nordic Door og Skanska over teams.

Fordelen med å kjøre digitalt er at vi får til god deling av modell, plantegninger og dørlister som alle ser godt og kan henge med på. Dette gjorde effektiviteten høy i alle møter. Vi dro også stor nytte av at Nordic Door tidligere har samarbeidet med oss som entreprenør på Tønsberg Sykehus, da de både forsto og hadde erfaring med hvordan vi ønsket det. Oppdateringer av dørlister og andre små spm. er blitt svart opp i et raskt tempo fra Nordic Door sin side.

Til dags dato har samarbeidet fungert veldig fint mellom oss og vi fortsetter nå samarbeidet med kortere seanser med 30 min varighet en gang i uken for avklaringer som oppstår imellom de ulike dørbestillingene og fra byggingen som nå er i gang ute på plassen».Er der andet du leder efter?

Kontakt os så hjælper vi dig.