Restdører til gjenbruksbygg- og Futurebuilt prosjektet Nedre Sem Låve

Nedre Sem Låve – Et Pilotprosjekt for EU-programmet “Circular Cities and Regions Initiative” for å fremme sirkulærøkonomi og gjenbruk.

Restdører til gjenbruksbygg- og Futurebuilt prosjektet Nedre Sem Låve

Nedre Sem Låve er en 130 år gammel låve som er blitt demontert og reist opp igjen til et nytt Futurebuilt bygg, med mest mulig gjenbruk av de gamle materialene, også med restdører fra Nordic Door.NedreSemLave-150-of-167-1024x823De 100 dørene som ble levert var nedstøvete hyllevarmere, men som nå endelig tas i bruk. Enkelte rom i bygget, som eksempelvis toalettene, har dører med brannklasse selv om ikke rommet har brannkrav.

Prosjektet er på 2.000m2 og er et Pilotprosjekt for EU-programmet “Circular Cities and Regions Initiative” som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi og gjenbruk.

11Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og ble demontert helt før nytt bygg er reist med mest mulig gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget inneholder arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, egen gårdsbutikk og 6 leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.
NedreSemLave-128-of-167-768x1024Nedre Sem Låve oppføres etter FutureBuilts kriteriesett for redusert klimagassutslipp knyttet til bygningen (Zero) og nær nullenergibygg (nZEB). I tillegg har prosjektet vært en av de første til å teste ut FutureBuilts sirkularitetsindeks, og vært pilot for FutureBuilts kriterier for plast i bygg. Som et ledd i dette har byggeplassen vært gjennomført med ca. 90% utslippsfrie anleggsmaskiner, plastbruk er betydelig redusert sammenlignet med konvensjonelt byggprosjekt og det er oppnådd nær 50% sirkularitet gjennom ombruk og tilrettelegging for senere ombruk.
Bygget har oppnådd nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Som bærende konstruksjon er det benyttet massivtreelementer, og kjeller består av ekstrem lavkarbonbetong med resirkulert betong som tilslag.

Er der andet du leder efter?

Kontakt os så hjælper vi dig.